Vad är NVRS?

Nacka - Värmdö räddningssällskap (NVRS) är en frivillig ideell förening som bistår vid statlig och kommunal räddningstjänst, såsom personeftersök (efterforskning/eftersök av försvunna personer) och allmän räddningstjänst. Vi är i dag cirka 240 medlemmar.

Våra medlemmar har god utbildning i skallgångs- och räddningsverksamhet, är väl utrustade och har god friluftsvana.

Sällskapet har utrustning och resurser för att vara helt självförsörjande, både vad gäller kommunikation och underhåll. Vår ledningsvagn är fullt utrustad för att fungera som ledningscentral för alla de typer av uppdrag som vi kan komma att anlitas för.

Genom det stora antalet medlemmar och en stark underhållsavdelning har vi god uthållighet. Om ett uppdrag drar ut på tiden så ringer vi helt enkelt in ett nytt utvilat gäng.

Vi genomför regelbundet större och mindre övningar för att upprätthålla och vidareutveckla ledningens och medlemmarnas kompetens.

Sällskapet har sin styrka i att snabbt kunna ställa upp med en självgående, samtrimmad, väl utrustad, väl utbildad och friluftsvan grupp människor.

 

Vår organisation

Sektionens organisation under ett visst uppdrag beror på uppdragets art och omfattning samt det antal medlemmar som inställer sig till tjänstgöring. Organisationen i det följande tar sikte på så kallade "storfall" som mobiliserar flertalet av sällskapets medlemmar. Vid andra uppdrag dimensioneras således lednings- och underhållsresurserna i takt med antalet medlemmar i utförandeenheterna. Hur vi organiserar oss beror också på om uppdraget gäller personeftersök, allmän räddningstjänst eller en kombination av dessa former av uppdrag.

 

Personeftersöksuppdrag:

Räddningsuppdrag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ladda hem vårt kompendium (under omarbetning)

Ladda hem våra stadgar