NVRS Historia

Nacka-Värmdö räddningssällskap (NVRS) hette tidigare Nacka Sjöscoutkår, Skallgångs- och räddningssektionen, och bildades redan 1982. Utbildningen leddes av polisen i Nacka som sedan medverkat i flera samverkansövningar.

Verksamheten är inriktad på dels den statliga räddningstjänsten som utför efterforskning av försvunna personer med polisen som huvudman, dels allmän räddningstjänst med den kommunala räddningstjänsten som huvudman, dels kommunledningen.

1984 knöts medlemmar från Värmdö Brukshundklubb till verksamheten.

Tiden har gått och ryttare samt andra personer utan anknytning till någon viss inriktning, men med ett brinnande intresse att ställa upp om det händer något i hembygden, har anslutit sig. Efter hand har även medlemmar ur orienteringsklubbar och frivilliga försvarsorganisationer anslutit sig.

Genom en organisatorisk förändring finns vi sedan 1999 som en fristående ideell resurs som frivilligt ställer upp när det behövs. Vår snabbhet, lokalkännedom och speciella inriktning utgör ett viktigt komplement till samhällets resurser.

Enligt ett samverkansavtal mellan Nacka Civilförsvarsförening, Nacka Brandförsvar och NVRS tillhör vi organisatoriskt (lyder under) Nacka Brandförsvar vid uppdrag under svåra påfrestningar eller allvarlig händelse i Nacka Kommun. NVRS biträder även andra kommuner i Stockholms län om det behövs.

Sammanfattningsvis biträder vi med att lösa traditionella personalintensiva uppgifter åt och under ledning av de så kallade blåljusorganisationerna så att dessa lättare kan lösa sin kärnuppgift vid större och allvarliga händelser.